Kategorier
Upphandling

www.fiskebäckskil.se har fått utgivningsbevis

Hemsidan har nu ett Utgivningsbevis

Den 9 juni fick www.fiskebäckskil.se ett Utgivningsbevis av Myndigheten för Radio och TV. Det innebär att källor har rätt att vara anonyma. Det måste också finnas en ansvarig utgivare.

Vad innebär ett Utgivningsbevis

Yttrandefriheten vid publicering på internet kan skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Grundlagsskyddet innebär bland annat att

  • särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
  • utgivaren ansvarar för det som publiceras
  • meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
  • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
  • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om dess tillämpning strider mot YGL.

Datainspektionens webbplats finns information om PuL. På Myndigheten för Radio och TV hemsida kan man läsa mer om utgivningsbevis.

Källor är skyddade

Har ni information som ni vill dela med er har ni nu ett grundlagsskydd att vara anonym. Det är straffbart om för oss att röja en anonym källa.