Kategorier
Upphandling

Vad blir kvar av PEABs 47 miljoner?

Vad blir kvar av PEABs 47 miljoner?

Under uppdatering – Samma rubrik, nytt innehåll

47 miljoner är mycket för en ekonomiskt sargad kommun som Lysekil. Det är så mycket pengar att det enligt politiker i Lysekil kan ses som en muta. En politiker är emot projektet, men det går inte att säga nej. Han har motioner på andra ställen inom kommunen som kostar. Pengarna behövs där.

Intressant är då att försöka se vad som blir kvar av alla pengarna?

  • Förstärkning av färskvattenledning
  • Utökning av reningsverk
  • Breddning av kommunalavägar
  • Ombyggnad korsningen
  • Inlösen av mark

När alla kostnader adderas finns det inte så mycket kvar.

Alla vill atta Skaftö skall leva. Skillnaden är att vi inte tror att bygga många hus och hoppas de skall generera bofasta är rätt väg. Skall man göra så stora ingrepp om Utsiktsberget måste det också finnas kalkyler bakom. Det finns det inte. Det enda som finns är SCB utredning om att befolkningen kommer fortsätta att minska.

Alla som är för et stor exploatering av Skaftö, visa siffror och prognoser som stödjer er teorin att detta är räddningen.

Bättre är att gå fram långsamt. Skapa arbetstillfällen. Bygg bostäder efter behov.

47kvar

(tabell 10 cm)