Kategorier
Upphandling

Nonsens svar på frågor från PEAB 11-08-12

Kommunens svar på PEABs frågor om Utsiktsberget är rena nonsens

På skriftliga frågor om anbudsfrågan om Utsiktsberget från PEAB, Susanne Kristensson (fd fastighetschef Lysekils Kommun) svarar Lysekils Kommun, Marina Bragd Karlsson väldigt konstigt. Se exempel här.

[box style=”1 “]Köpeskilling begärs på område A enl inbjudningsbrev.
Planområde anges vara ca 22 ha (områdeA & B). Hur stort är område A?
I materialet sägs att kommunen skall lösa in fastigheten 1:543.
Kommer fastighet 1:543 ingå i område A och lämnat pris eller kommer denna som ett tillägg?
Vad avser begärt pris i anbudsformulär, pris för råmark/ pris för hela området/ pris per ha?

SVAR: pris för hela området A eller en del av område A. Planläggande och infrastruktur står köparen för.

[/box]

[box style=”1 or 2″]Avtal skrivs med en eller två förslagslämnare?
Hur menar man att man ska göra det om bara köpeskillingens storlek ska avgöra?
Måste inte då även kvalitéer i förslagen värderas?

SVAR: A området är uppdelat i två delar och det finns möjlighet att lägga på en del eller på helheten. [/box]

Med svar i åtanke är det inte troligt att PEAB skulle betala 47 miljoner för Utsiktsberget utan mera information. PEAB hade goda kontakter in i Lysekils kommun via Susanne Kristensson och Skaftöbo AB.