Kategorier
Upphandling

Naturinventering på Utsiktsberget pågår

 

Kompletterande naturinventering på Utsiktsberget

Exark Arkitekter AB (arbetar för PEAB) har beställt en komplettering av naturinventering på utsiktsberget som genom förs nu av Naturcentrum AB. Inventeringen pågår i det aktuella området. Viss inventering sker nattetid.

Rapportera egna fynd

Har ni gjort egna fynd i området är det bra om ni rapportera in dem. Under respektive rubrik finns länkar dit ni kan rapportera de olika arterna.
[one_half]

Groddjur

Rapportera era egna fynd av Större och Mindre Vattensalamander samt andra groddjur på ARTPORTALEN.

storre_vattensalamander Naturinventering
Större vattensalamander

[/one_half][one_half_last]

Fåglar

Fåglar kan också rapporteras in. Det görs på på rapportsystemet SVALAN. Rapportera in fåglar som Nattskärra, Trädlärka, Spillkråka mfl.

Trädlärka Naturinventering
Trädlärka
nattskärra fiskebäckskil
Nattskärra

[icon icon=”play”]Nattskärra

Lyssna på hur den låter

Nattskärran spelar nu i månadsskiftet väldigt flitigt
från skymning till gryning. Gå ut och lyssna om ni kan höra den.
Rapportera sen till  SVALAN om ni hört [/one_half_last]