Kategorier
Upphandling

Kommentarer från namninsamlingen

Kommentarer till kommunen

På namninsamlingen, som nu är avslutad, var det möjligt att skriva ner egna kommentarer. Här listas de över 130 kommentarer som kom in. 600 skrev totalt under namninsamlingen Alla kommentarer skickades automatiskt till kommunen. Namnlistorna är överlämnade till Lysekils Politiker.

Kommentarer 20 juli – 31 augusti

 • 30-50 bostäder räcker gott
 • Alldeles för stort projekt. !!!
 • Andra längre gångna exploateringar är ej sålda ännu, t.ex Stockvik . Grundsund varför fortsätta förstöra exvis natur utan att fsg skett först.
 • Arbetstillfällen först, bostäder sedan.
 • Avvakta med detta till dess att övriga byggprojekt på Skaftö är färdigställda, sålda och människor är inflyttade. Analysera hur många av dessa nybyggen som bebos av åretruntboende i arbetsför ålder med egen försörjning, dvs bidrar med skattepengar till kommunen. Är det realistiskt och rimligt att ett litet kustsamhälle med 350 hus i ett svep har behov av ytterligare 175?? Bortsprängd unik natur i
 • Bara för badgäster
 • Behåll Fiskebäckil bebott året runt.
 • Berg som sprängs kan ej återställas. Befolkningsunderlag räddas ej av sommargäster.
 • Bevara allt som det är!
 • Bevara berget
 • Bevara Fiskebäckskil som det är
 • Bevara Fiskebäckskils miljö!
 • Bevara naturen,
 • Bevara och förstör inte som på Östersidan.
 • Bevara Skaftös unika och känsliga miljö för kommande generationer. Kräver att all ev utbyggnad underordnas unika natur och miljöförutsättningar! Se tex hur illa det blivit vid Henriksbergsområdet! En skam för Skaftö! Nej framtida utbyggnad skall utformas i samklang med de förutsättningar som naturen själv ger och med arkitektur i enlighet med de Bohuslänska fiskebyarnas arkitektur!
 • Bra och viktigt inititativ. Kommunen måste börja i rätt ände. Nu riskerar vinsthungrig markägare att förstöra Skaftö….se vad som händer i Evensås/Östersidan där ett halvt berg sprängts bort och nu står de där med dumstruten. Låt oss kämpa för ett fortsatt vackert Skaftö som attraherar sommargäster oxh turister. Det är nämligen det ända sättet som Skaftö ickså kan bli möjligt för åretruntboende t
 • Bygg för framtiden på ett hållbart sätt. På så sätt förvaltar och utvecklar vi Skaftö med förnuft.
 • Bygg för året-runtboende!!!!
 • bygg inte sönder skaftö
 • bättre med industrimark för att locka hit småindustri istället för Stockholmare
 • delägare i fastighet som gått i arv i min frus släkt .värnar on oersättliga miljövärden.
 • Denne utbyggingen er blitt så mye større enn først foreslått, og ødelegger F.kil som gammelt skippersamfunn.
 • Dessa planer känns helt orimliga.
 • Det går fort att förstöra stora natur/kulturvärden och det är omöjligt att återskapa dem. Hela Skaftös unika miljö skulle försämras avsevärt. Är det vår avsikt att skapa en asfalterad förort intill denna skyddsvärda miljö? Vi kommer att få stå till svars inför kommande generationer!
 • Det här projektet förstör en idyll för alla dessa boende…en skam! Värdera havsoch naturmiljö högre. Heja Kjell!
 • Det är mycket viktigt att först skapa ett underlag till att människor vill bo på Skaftö d v s bygga bostäder på mark där vanligt folk” har råd att bo. Skatteintäkter från arbetande innevånare är en förutsättning för att kommunen/ön skall leva. Hade kommunalskatten varit lägre så hade jag gärna flyttat till Skaftö. Jag är 65 år och har sommarhus sedan 50 år tillbaka. “
 • Detta gamla samhälle är otroligt viktigt att bevara!
 • Detta har nu spårat ut totalt. Tänk smått istället, och anpassa till naturen
 • Detta låter som ett skämt-hur kan man inte värna om att vårda ett kulturhistoriskt värde till nästa generation!
 • Detta planförslag skulle innebära att en väldigt fin miljö förstörs, och det skulle sannolikt inte leda till fler helårsboende på Skaftö.
 • En helt vansinnig planering! Hoppas verkligen detta stoppas!
 • En ny plan måste tas fram
 • et förslag som saknar rot i verkligheten. Ingen är mot at det bygges några flera bostäder på Skaftö, men et må vara realistiska planer, och planerne måste naturligtvis vara utformade så att de bevarar det som är unikt med Fiskebäckskil, inte förstör det. Det bör lagas en ny och bättre plan.
 • Ett nytt förslag är nödvändigt!
 • Ett vårdslöst agerande av kommunen som inte skapar förtroende för beslutsfattarna.
 • F-kil behöver vettiga långsiktiga lösningar
 • Fel tänkt
 • Finns det verkligen behov och varifrån skall rika” åretruntboende komma? Arbetstillfällen på Skaftö måste skapas som prio ETT!”
 • Fiskebäckskils gamla silhuett blir förstörd.
 • Fy er!
 • Föefärligt, skam! Bra initiativ med namninsamling
 • För många hus
 • För omfattande exploatering
 • För Skaftö i tiden.
 • För stort projekt. En anpassat till kringliggande miljö.
 • Fördärva inte kusten med hus, det fins annan mark för det.
 • Förstör ej unik milje
 • Förstör inte fiskebäckskil natur
 • Förstör inte Fiskebäckskil!
 • Förstör inte vårt fina samhälle.
 • galenskap
 • Gärna bostäder på utsiktsberget men i rimligt antal. Vettig tillfartsväg nödvändig inte någon fusk/budget lösning.
 • Gör om, gör rätt!
 • Heja Kjell
 • Heja morfar!!
 • Helt otroligt att man efter det stora misslyckandet på Östersidan med havhäll, kan ännu en gång, ge efter för att göra ett så enormt ingrepp i naturen. Berg kan inte återställas. Hur har ni tänkt? Tror ni sommargäster vill bo vid bullerplank? Förstör ni skaftö nu, kommer ert misstag inte bara drabba er, utan resten av kommande generationer. Tänk er för innan ni förstör något oåterkalleligt.
 • Hemskt att kommunen överväger att förstöra den unika miljön som Fiskebäckskil utgör.
 • Hårdexploatering som har negativa konsekvenser för hela Skaftö!!
 • Idioti att oåterkalleligt förstöra bergen och samhället
 • Idioti!
 • ikke bygg vei
 • illa genomtänkt plan, som måste omarbetas
 • Infrastrukturen och service fungerar knappt idag
 • inget bygge tack!
 • Jag har skickat kommentarer direkt till kommunen.
 • Jag har skickat kommentarer direkt till kommunen.
 • Jag har spenderat sommaren hela mitt liv i Fiskebäckskil, det vore riktigt synd om man ska plana ut bergen
 • Jag protesterar mot ohämmad exploatering på skalftö.
 • Jag skriver under för att stoppa planförslag 14-01-15
 • Jag stödjer denna skrivelse!
 • Jag säger NEJ till utsiktsberget
 • jag tror inte att nuvarande planförslag är det bästa. Inte för befolkningen eller miljön
 • Jag tycker hela byggprojektet är orimligt och inte genomtänkt. Det finns ingen hållbarhetsplan, budget, efterfrågan som kan motivera detta. Miljön blir lidande, invånarna blir lidande, skatteintäkter blir lidande då detta blir sommarhus. Jag är helt emot en sådan här satsning.
 • Jag önskar jag kunde göra som Calla Curman. Tokstollarna som styr denna kommun måste bytas ut mot yngre människor som har bättre idéer om hur Skaftö natur skall bevaras och samtidigt få igång viss inflyttning. Det gäller också för de åretruntboende att de stödjer den. Service som redan finns ( läs handlar).
 • Kommunen bör gå varsamt fram och skydda den sköra kustmiljön
 • Kommunens politiker borde kraftsamla för att övertyga regering och riksdag att det enda sättet att få livskraftiga glesbyggdssamhällen är att införa den modell som finns i Norge. Allt annat blir endast en spik till i kistan som släcker hoppet om skola, affärer och annan kommunal service.
 • Kräver en mer hållbar planering av byggandet på hela Skaftö.Tänk på hur klok Calla Curman var.
 • Kulturella värden skall bevaras, inte föestöras
 • Låt berget vara!
 • Låt våra berg var som de är!!!
 • Man bygger sönder ett fantastiskt kustsamhälle
 • miljöförstöring som aldrig går att reparera.jag har fastighet på fiskebäckskil o djupa släktrötter i samhället.
 • Mycket besynnerliga planer
 • Mycket bra upprop!
 • naturen skulle bli alltför mycket påverkad och det finns bättre alternativ. Ett så stort bostadsområde är orimligt i Fiskebäckskil.
 • Naturområden förstörs till nackdel för Fiskebäckskils framtida utveckling. Istället för att bygga stora bostadsområden måste en aktiviteter som stöder småföretagande startas. På så sätt kan en naturlig och positiv utveckling för området startas.
 • NEEJ!
 • nej till den nya planerna
 • Nog förstört på berget, Östersidan.
 • Nuvarande förslag ett katasrofalt ingrepp i naturen
 • Nuvarande planförslag har stor brist på verklighetsförankring. Om planen genomförs skapas inte möjligheter för heltidsboende/barnfamiljer som så väl behövs. Hus som uppförts i Grundsund har kunnat säljas, inte ens till deltidsboende, pga brist på arbetstillfällen/hög kostnad. En kortsiktigt vinst på bekostnad av ett långsiktigt, stort, chanstagande med skattepengar, miljö och kulturintressen.
 • Ny plan med annan inriktning måsta tas fram!
 • Omarbeta planförslaget!
 • Opportunistiskt
 • PInsamt PEAB
 • Rädda berget
 • Satsa på bostäder för dem som vill bo året om/bo kvar. Vi som tvingats flytta ut pga saknas arbete och bostäder, vi behöver inte fler reservat för besuttna men servicekrävande 40-talister. Därtill kan läggas miljö/arkitektursspekyer. Skämmes Lysekils Kommun!
 • Se så snyggt det blev på Östersidan… MILJÖFÖRSTÖRING!!!
 • Skaftö=Badgästernas Lekstuga !!
 • Skulle vara bra om det fanns industrimark så det kunde skapa arbetstillfällen året runt på ön. Kanske skulle kunna locka hit ungdomar istället f badgäster.
 • Skämmes
 • Sluta bygga för mycket hus som i slutändan står tomma nästan hela åretutan hänsyn till Skaftös otroliga naturvärden
 • Som uppfödd på skaftö förstår jag att nybygge behövs, men bättre att då stycka upp marken och erbjuda inflyttande helårsboende att bygga villor i klassisk stil.
 • Sorgligt att man vill förstöra ett underbart rekreationsområde. Kan man verkligen räkna med att få så många nyinflyttade, när Skaftö faktiskt avfolkas? De som söker sommarboende är nog ute efter något annat än stadsbebyggelse” vilket det kommer att bli. “
 • Sorgligt! Finns inget annat ord Lysekils kommun. Läs Kommunens svar på PEABs frågebrev”! Kapitalismen i sin prydno. Man avser bygga för fler kapitalstarka sommargäster istället för att ge unga och barnfamiljer möjlighet att stanna kvar på Skaftö. Det går att bygga bostäder till rimliga priser som smälter in i kulturmiljön och som skapar en levande miljö året runt.”
 • Stopp med tullet! Ikke ødelegg verdens fineste feriested
 • Stoppa denna galna expension, bevara Sverige så orört som möjligt.
 • Stoppa detta vansinne
 • stoppa galenskapen
 • stoppa och omarbeta nuvarande planförslag från 14-01-15. Ordna först industrier och arbeten för att åt de som vill bo här.
 • Stoppa PEAB och Lysekils kommun övergrepp mot området Utsiktsberget, bevara berg, ängar, natur och kulturmiljö
 • Stoppa planförslag dat. 140115
 • Stoppa!
 • ställer mig emot planerna på en så stor utbyggnad av utsiktsberget främst på grund av miljömässiga skäl. Skaftö samhälle är väldigt naturskönt vilket gör att jag dom sommarboende trivs och vill röra mig i trakten. självklart måste viss utbyggnad ske men inte på bekostnad av flora och fauna.
 • Stödjer namninsamlingen starkt. Vill bevara Fiskebäckskil
 • stödjer uppropet
 • Ta hand om miljön
 • ta vara på skaftö
 • tokigt projekt
 • Totalt överdimensionerat och dåligt underbyggt förslag
 • Ulykkelig nabo til stenbruddet” på Evensås. Ikke ødelegg mer av Skaftø!. “
 • Undvik hänsynslös exploatering
 • unik natur ska bevaras i samhällets närhet för kommande generationer.
 • Utbygge, nej tack!
 • Utsiktsberget skall ej bebyggas
 • Vansinne att förstöra ett fint fiskesamhälle på detta vis. Vem ska köpa dessa åretrunthus? Var ska de arbeta? Ser inte underlaget för detta boende!
 • Vi måste vara varsamma med de byggbara ytor vi har på Skaftö. Vi kan inte slumpa bort dem till byggföretag och sommarboende. Det måste bli fler hyresrätter. Och för att priserna inte ska stiga så att ingen löneanställd har råd att köpa husen, måste man få fram en ny ägandeform. Idag hyr ju de flesta sin fastighet av banken. Vi måste få fram en annan bostadsägandeform som inte är 100% marknadsstyrd
 • vi vill omarbeta nuvarande planförslag
 • Vi är emot samhällen som bara lever upp under några sommar veckor.
 • Viktigt att bevara Kulturmiljön.
 • Vill inte att Skaftö skall bli mer av ett trendigt” ställe än vad det redan blivit. Det behövs inte mer skövling av den fina ön, det blir inget kvar av den. Sommargäster som inte har anknytning och inte bryr sig om de små tingen kan liknas som de invasionerna av gräshopper som kommer in och lämnar katastrof efter sig. Sluta med pengar-under-bordet taktik!!!! “
 • Visa hänsyn till de människor som bott,verkat och skattat här i generationer.Visa hänsyn för natur,miljö och djur.Det finns platser att bygga på utan att spränga bort bygdens kulturarv.Sälj först och bygg sedan!
 • Är året runt boende.

 

Sidan är utlånad till namninsamlingen. www.fiskebäckskil är inte ansvarig för namninsamlingen