Kategorier
Upphandling

Information – Rädda Skaftö nu!

Information – Rädda Skaftö nu!

(Informationen kommer ett mail som Sakägarna, Rädda Skaftö Nu! raddaskaftonu@gmail.com skickat ut)

Tack för bra uppslutning på informationsmötet den 21 juli i församlingshemmet i Fiskebäckskil! Det var fantastiskt att se allas engagemang i frågan kring Utsiktsberget. Vi var drygt 120 stycken!

([icon icon=”edit”] Informationsblad, utdelat sommaren 2015, kommer snart)

I det här mailet har vi samlat viktiga datum, info och e-postadresser då ni visat intresse för detta. Det är mycket viktigt att den som vill tar sitt ansvar och ringer och mailar till de på listan nedan.

  • På Lysekils kommuns hemsida hittar du detaljplanen över Utsiktsberget, översiktsplanen, miljökonsekvensbeskrivning, 3D-film över byggplanen mm. Obs! kom ihåg att illustrationerna inte är skalenliga och husen mycket mindre än tillåten byggstorlek. Här är direktlänken: Sidan över planer
    Håll koll på den här sidan!
  • Den reviderade planen över Utsiktsberget förväntas att skickas ut på granskning med start vecka 32, granskningstiden är fyra veckor. Under denna period av fyra veckor kan du lämna dina synpunkter på planen. Framför du inga synpunkter, har du inte heller rätt att överklaga det beslut som sedan fattas. Det är alltså en MYCKET avgörande period – alla som opponerar sig mot planen bör därmed framföra sina synpunkter. Vi kommer skapa ett dokument som du kan använda som enkel mall. Om du är sakägare och inte har fått planen kontaktar du Malin Karlsson, planarkitekt på Lysekils kommun. På hemsidan finns enbart planen från förra året. Den omgjorda planen blir offentlig vecka 32.
  • Under granskningstiden kommer ett informationsmöte, enligt uppgift, att hållas 20 augusti under kvällstid på Skaftö Folketshus. OBS! Exakta datum för granskningstid och informationsmöte kommer att publiceras på länken ovan längre fram.
  • Vid granskningstidens start kommer granskningshandlingarna läggas ut på länken ovan. Tidplanen kan komma att ändras. Granskningen kommer även meddelas i dagstidningar.

Vad DU kan göra nu?

1. Skicka redan nu in dina synpunkter till Lysekils kommun och politiker.

Du kan skriva hur kort eller långt du vill. Eller ring!

Exempel på synpunkter kan vara:

“Jag vill inte se bullerplank i Fiskebäckskil
”

 “Jag är emot en breddning av Kristinebergsvägen”


 “Jag är för 20-30 hus men inte mer”

Ställ också specifika frågor om planen – till exempel: 

“Hur ser kommunens kalkyl ut för projektet på 20 års sikt? “

“Hur kommer bullerplanket se ut?” Begär skiss!

“Kan man verkligen belasta ett månghundraårigt fiske- och skepparsamhälle med denna orimligt tunga trafik? “

“Det har hittats fornlämningar på ängen vid parkeringen – har fynden redovisats? Var?

“Utsiktsberget är en extremt oländig terräng – hur mycket sprängning innebär detta?” 

“Skaftö har redan ett antal avstannade byggprojekt – var finns underlaget för dem som är tänkta att bo på Utsiktsberget? Finns det några garantier för att Peab kommer att slutföra projektet?”  

Skicka dina synpunkter eller frågor till både registrator (viktigt att registrator alltid får din synpunkt så att diarieföring sker, registrator skickar också ärendet till den person det berör), politiker, planarkitekt och nämndordförande. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakter, se längst ner i dokumentet.

Registrator Lysekils kommun (tar hand om inkomna ärenden och diarieför dessa): registrator@lysekil.se.

2. Sprid budskapet!

Ju fler vi är som framför våra åsikter i detta förslag desto bättre!  Sprid gärna bifogat informationsblad till alla du tror kan tänkas vara berörda – direkt eller indirekt.

3. Bidra till advokatkostnader

Om förslaget godtas kommer vi behöva överklaga. Vi har anlitat advokat Jan-Mikael Bexhed, specialist på kulturmiljöfrågor och egendomsrätt, han företräder bl.a. ägarna av Katarinaberget i fallet ombyggnad av Slussen, Stockholm. Vi behöver alla bidrag, stora som små. Sprid även detta. Sätt in pengar på: Handelsbanken Kontonummer 6845-915500418, Annika Bengtsson Asker. Alla kostnader kommer att redovisas noggrant. Eventuellt överskott betalas tillbaka.

Kontaktuppgifter till personer och organisationer att kontakta

(Alla kontaktuppgifter finns också på kommunens hemsida TroInt)

 

Kommunen – Tjänstemän

Josefin Kaldo, bygglov- och mätenhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tel. 0523-61 33 32 mail: josefin.kaldo@lysekil.se

Malin Karlsson, Planarkitekt Lysekils kommun, malin.karlsson3@lysekil.se, 0523-61 33 42

Politiker

Bo Göthesson, Byggnadsnämndens ordförande (s) 070-756 04 83, 0523-215 00, ab.gothesson@gmail.com

Kommunstyrelsen

[toggle title=”Kommunstyrelsen” open=”true” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Andersson, Monica. ers, BRASTAD (c) 072-5671479 m.t.andersson@telia.com
Berlin, Yngve. led, LYSEKIL (k) 070-576 92 34 berlin.yngve@gmail.com
Björneld, Lars. 1:e v ordf, FISKEBÄCKSKIL (fp) 070-5596156 bjorneld@telia.com
Carlsson, Camilla. ers, LYSEKIL (fp) 070-9422599 millanp92-@hotmail.com
Enhov, Kenth. ers, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falk, Thomas. led, GRUNDSUND (lp) thofalk@gmail.com
Gustafson, Christina. led, BRASTAD (s) 070-5844110 christinagstfsn97@gmail.com
Hammarqvist, Christer. led, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Häller Lundbäck, Ulrika. ers, LYSEKIL (kd) 070-295 00 02 ulrikalundback@telia.com
Häller, Fredrik. led, LYSEKIL (lp) 070-5563010 info@marinexpress.se
Jagefeldt, Dan. ers, LYSEKIL (s)
Janson, Jeanette. ers, LYSEKIL (lp) 073-6312462 jeanette.janson@telia.com
Johansson, Jan-Olof. ordf,LYSEKIL (s) Arbete: 61 31 35; 076-108 38 07 jan-olof.johansson@lysekil.se
Karlsson, Mats. led, BRASTAD (m) 070-5203168 medbohjalmedal@gmail.com
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Noren, Katja. ers, Lysekil (mp) katja.noren.work@gmail.com
Rombrant, Ronald. 2:e v ordf, LYSEKIL (lp) 070-580 80 58 ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu
Röckner, Cheyenne. ers, BRASTAD (m) 073-977 82 88 info@lgmarina.se
Saving, Patrik. ers, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Söderberg, Rickard. ers, LYSEKIL (s)
Södergren, Jessica. ers, BRASTAD (v)
Zakariasson, Christoffer. led, BRASTAD (sd) 070-2807981 zacka78@hotmail.com

[/custom_table][/toggle]

 

Kommunfullmäktige

[toggle title=”Kommunfullmäktige” open=”true” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Ahlström, Per-Gunnar. ers, LYSEKIL (k) 070-651 67 38
Andersson, Monica. ers, BRASTAD (c) 072-5671479 m.t.andersson@telia.com
Andreasson, Tomas. ers, BRASTAD (lp)
Berlin, Stig. ers, LYSEKIL (k) 073-062 65 13 stig.berlin@telia.com
Berlin, Yngve. led, LYSEKIL (k) 070-576 92 34 berlin.yngve@gmail.com
Björmander, Anette. led, LYSEKIL (s)
Björneld, Lars. led, FISKEBÄCKSKIL (fp) 070-5596156 bjorneld@telia.com
Bohlin, Annika. ers, LYSEKIL (v)
Bourne, Nigel. ers, LYSEKIL (v)
Carlsson, Camilla. led, LYSEKIL (fp) 070-9422599 millanp92-@hotmail.com
Carlsson, Margareta. ers, LYSEKIL (s)
Cederholm, Per. ers, LYSEKIL (mp)
Enhov, Kenth. led, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falk, Thomas. led, GRUNDSUND (lp) thofalk@gmail.com
Fermell-Lagrell, Marita. ers, LYSEKIL (m) 070-266 09 57 marita.lagrell@spray.se
Forsberg, Gert-Ove. ers, LYSEKIL (lp)
Forsberg, Maria. led, LYSEKIL (s) 070-694 76 16 mariaforsberg7@gmail.com
Gunnarsson, Sven-Gunnar. ordf, BRASTAD (s) 070-5725770 svengunnar.gunnarsson@gmail.com
Gustafson, Christina. led, BRASTAD (s) 070-5844110 christinagstfsn97@gmail.com
Göthesson, Bo. ers, GRUNDSUND (s) 070-756 04 83 ab.gothesson@gmail.com
Hammarqvist, Christer. ers, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Henriksson, Klas-Göran. led, LYSEKIL (s) kicki.henriksson@telia.com
Hermansson, Marthin. led, LYSEKIL (v)
Häller Lundbäck, Ulrika. led, LYSEKIL (kd) 070-295 00 02 ulrikalundback@telia.com
Häller, Fredrik. led, LYSEKIL (lp) 070-5563010 info@marinexpress.se
Insulan, Wictoria. ers, LYSEKIL (m) 076-040 74 19 winsulan@gmail.com
Jagefeldt, Dan. ers, LYSEKIL (s)
Janson, Jeanette. led, LYSEKIL (lp) 073-6312462 jeanette.janson@telia.com
Jarnedal, Ann-Britt. led, LYSEKIL (lp) annbrittjarnedal@live.se
Johansson, Håkan. led, BRASTAD (sd) harj@telia.com
Johansson, Jan-Olof. led, LYSEKIL (s) 076-108 38 07 jan-olof.johansson@lysekil.se
Karlsson, Mats. led, BRASTAD (m) 070-520 31 68 medbohjalmedal@gmail.com
Kjellgren, Britt-Marie. led, LYSEKIL (k) britt-marie.kjellgren1@comhem.se
Larsson, Elisabeth. ers, LYSEKIL (kd) elisabeth.larsson@kristdemokraterna.se
Larsson, Yngve. ers, BRASTAD (fp) 073-092 55 77 yngvebolarsson@tele2.se
Linnér, Siv. ers, LYSEKIL (s)
Lundqvist, Fredrik. 1:e v ordf, LYSEKIL (lp) 070-215 82 73 info@stangenaskajak.se
Lycke, Siw. led, BRASTAD (c) 070-372 01 05 siw.lycke@hotmail.com
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Nilsson, Anders C. led, LYSEKIL (s) 073-501 11 28 anderscnilsson@hotmail.com
Nordqvist, Filip. ers, LYSEKIL (fp) 073-533 44 72 filipnordqvist@hotmail.com
Noren, Katja. led, Lysekil (mp) katja.noren.work@gmail.com
Rombrant, Ronald. led, LYSEKIL (lp) 070-580 80 58 ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu
Röckner, Cheyenne. led, BRASTAD (m) 073-977 82 88 info@lgmarina.se
Saving, Patrik. led, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Smedja, Håkan. ers, BRASTAD (v) 076-866 99 19 smedja@gmail.com
Stilgård, Lars Olof. ers, LYSEKIL (lp) 073-8014743 larsolof.stilgard@telia.com
Strömwall, Ann-Charlotte. led, LYSEKIL (fp) 076-109 04 04 mynameisl8@hotmail.com
Svanberg, Linda. ers, LYSEKIL (mp) linda.svanberg.mp@gmail.com
Svensson, Roger. ers, LYSEKIL (kd)
Södergren, Jessica. led, BRASTAD (v)
Tengberg, Per. ers, LYSEKIL (lp)
Zakariasson, Christoffer. led, BRASTAD (sd) 070-2807981 zacka78@hotmail.com
Åkerman, Richard. 2:e v ordf, FISKEBÄCKSKIL (m) 0723-007940 richard.akerman@moderat.se

[/custom_table][/toggle]

Byggnadsnämnden

Bo Göthesson, Byggnadsnämndens ordförande (s) 070-756 04 83, 0523-215 00, ab.gothesson@gmail.com

[toggle title=”Byggnadsnämnden” open=”true” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Ahl, Leif. led, LYSEKIL (k)
Björneld, Åsa. ers, FISKEBÄCKSKIL (fp) 0523-23366
Enhov, Kenth. led, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falcon, Avalon. ers, LYSEKIL (mp)
Gustafsson, Bo. led, GRUNDSUND (lp)
Hammarqvist, Christer. led, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Hanstål, Ulf. led, LYSEKIL (m)
Högberg, Niklas. ers, LYSEKIL (lp)
Jacobsson, Jerry. ers, LYSEKIL (s) 076-283 97 26 jerryjacobsson@hotmail.com
Johnsson, Sverker. ers, LYSEKIL (s) 070-723 16 19 sverkerjohnsson@tele2.se
Larsson, Yngve. led, BRASTAD (fp) 073-092 55 77 yngvebolarsson@tele2.se
Linnér, Siv. led, LYSEKIL (s)
Lundbäck, Jonas. ers, LYSEKIL (kd)
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Nielsen, Lars. ers, BRASTAD (c)
Pedersen, Astrid. ers, LYSEKIL (m)
Saving, Patrik. ers, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Skoglund, Helge. ers, BRASTAD (sd)
Stilgård, Lars Olof. led, LYSEKIL (lp) 073-8014743 larsolof.stilgard@telia.com
Säll, Bernt. ers, BRASTAD (v)
Wennergren, Mikael. v ordf, GRUNDSUND (lp)

[/custom_table][/toggle]

Miljönämnden

Filip Nordqvist. (fp)  073-533 44 72 filipnordqvist@hotmail.com

Kent Karlsson (s)  070-622 70 80

Organisationer

Bohusläns Museum, bohuslansmuseum@vgregion.se

Lars Rydbom, Bohusläns museum/Västarvet, lars.rydbom@vgregion.se, 0522-656554

Naturskyddsföreningen, emma.nohren@gmail.com

Länsstyrelsen Västra Götaland, Matilda Wirebro, kommunansvarig Lysekil, 010-2245499, matilda.wirebro@lansstyrelsen.se.

Intresseorganisationer

Sjöstjärnan, vadrackan@hotmail.com

Skaftö Öråd, sun.and41@gmail.com

 

Vänliga hälsningar

Sakägarna, Rädda Skaftö Nu!
raddaskaftonu@gmail.com