Kategorier
Upphandling

Utsiktsberget blir “Fritidshusområdet Utsiktsberget

Utsiktsberget blir “Fritidshusområdet Utsiktsberget”

En springande punkt i hela projektett är hur man skall se på husen som byggs. Bara för att husen har åretruntstandard betyder de inte att de är fritidshus. Se inlägget: Vad är ett fritidshus?

Samhällsbyggnadsenheten på Länstyrelsen Västra Götalands län anser att det är oklart hur hus skall definieras vid denna typ av projekt. De gav en öppning, kan man visa för dem att området kommer vara ett fritidshusområde kan de ändra sin bedömning och tätortsundantaget i miljöbalken gäller inte.

Särskilda hushållningsbestämmelser

För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken, 4 kap 4 §. Natur- och kulturmiljön ska skyddas. Utveckling av en tätort ska dock enligt bestämmelserna inte möta något hinder. Länsstyrelsen gör här samma bedömning som kommunen – att Fiskebäckskil är lämpligt för ut- veckling med nya bostäder.

Genom att vi konsekvent i all kommunikation benämner projektet “Fritidshusområdet Utsiktsberget” kan vi få olika myndigheter att ifrågasätta tätortsundantaget. Och därigenom blir med kritiska.