Kategorier
Upphandling

Frågetecken kring anbudsförfarandet

Frågetecken kring anbudsförfarandet

Hela processen med anbudsförfarandet är kantat med flera frågetecken.

Fråga till Konkurrensverket

En dialog med Konkurrensverket om tillsyn i upphandlingen av Utsiktsberget har förts. Svaret kom att budgivningen på Utsiktsberget inte faller inom Lagen om offentlig upphandling. Något som anbudsgivare trott då processen liknande en vanlig upphandling.

Konkurrensverket utövat tillsyn över offentlig upphandling, det viktigt att de får information om otillåtna direktupphandlingar eller andra överträdelser av upphandlingslagstiftningen.

Vad var udda i anbudsförfarandet?

Anbudsgivningen följer inte i de vanliga spåren. Det finns flera oklarheter.

  • Ett, två eller tre orena delar i anbudet?
  • Ändring av “skall” kravet?
  • Frågor från PEAB och svaret från Lysekils kommun?

Orent anbud

PEABs anbud var orent på tre punkter. Kommunen lät ändå anbudet vara kvar.

  • PEAB bjöd 47 miljoner förutsatt att två ytterligare fastigheter ingick
  • Lämnat anbud förutsätter att hela området får köpas.
  • Lämnat anbud gäller förutsatt att investeringsbeslut fattas inom PEAB.

“Skall” krav i anbudsförfrågan ändras

Under anbudstiden ändrar sig kommunen på ett “skall” krav i anbudsförfrågan. Det “skall” krav som ändrades kan ses som ett tröskelkrav.

Ett tröskelkrav är ett krav som avgör en anbudsgivare vilja att satsa resurser på ett anbud eller inte . Är insatsen/tröskeln liten är det lättare att lägga ett anbud, är insatsen stor/tröskeln hög måste anbudsgivaren väga kostnaden mot chansen att vinna.

I anbudsförfrågan stod det:

Förslag till utveckling av området söder om Kristinebergsvägen ska innehålla:
– En tydlig presentation av förslaget
– Föreslagen köpeskilling

Det ändrades till:

– Förslaget kan vara en enkel skriftlig beskrivning med övergripande idéer.

En av anbudsgivarna lade stora resurser, närmare 200 000 kr på att ta fram ett förlag. Det vinnande budet från PEAB mötte skall kravet med följande text:

Vår tanke med utvecklingen av området vid Kristinebergsvägenföljer Peabs affärsidé ”Peab – Nordens samhällsbyggare” och ” Hem som håller” enligt ovan. Vi vill skapa goda bostadskvaliteter för olika typer av boende och stimulera ett ökat helårsboende.

 Underliga svar på PEABs frågor – Ingen reaktion från PEAB

Under anbudstiden kan en anbudsgivare ställa frågor, be om förtydliganden eller kompletteringar av förfrågningsunderlaget. Dessa svar eller kompletteringar ska sändas till samtliga som begärt förfrågningsunderlaget och anmält intresse av att få kompletterande information.

Med tanke på de viktiga frågor som PEAB ställde och de svar som gavs av kommunen är det väldigt svårt att förstå att PEAB inte begärde ett förtydligande. Att PEAB skulle accepterade svaret är lika svårt att förstå.

PEABs fråga:

Köpeskilling begärs på område A enl inbjudningsbrev. Planområde anges vara ca 22 ha (område A & B). Hur stort är område A? I materialet sägs att kommunen skall lösa in fastigheten 1:543. Kommer fastighet 1:543 ingå i område A och lämnat pris eller kommer denna som ett tillägg? Vad avser begärt pris i anbudsformulär, pris för råmark/ pris för hela området/ pris per ha?

Lysekils kommuns svar:

 Pris för hela området A eller en del av område A. Planläggande och infrastruktur står köparen för.