Kategorier
Upphandling

Detaljplaner går omlott

Detaljplaner går omlott

Uppdaterad 2014-08-05

Bökeviksparkering finns med i en detaljplan, 14-SKA-167C och det området finns även med i planförslaget om Utsiktsberget.

Det kan vara en ritmiss av kommunen som hängt med i alla år.  Området har alltid angetts som “Området söder om Kristinebergsvägen”.

Josefin Kaldo på Lysekils Kommun svarar att det är inget ovanligt med planer som går omlott. Den delen som överlappar kommer att släckas på den gamla planen. “Det borde framgått i planförslaget”, menar Josefin och det kommer att korrigeras till det nya planförslaget.

[one_half]Skärmavbild 2014-07-10 kl. 01.58.15[/one_half] [one_half_last]Skärmavbild 2014-07-10 kl. 02.14.03[/one_half_last]

Följande bild är tagen Lysekils kommuns system ArcGIS för att visa gällande detaljplaner. Bilden till höger visar aktuell plan.

Utdrag ur planprogrammet 140115

Planområdet saknar detaljplan men ansluter till detaljplanerna 14- SKA-167C, 1484 P91-5, 1484 P37, 1484 – P81, 14-SKA- 1207, 14-SKA-1113, 14-SKA-905 samt på- gående planarbete Lyckan.

Skärmavbild 2014-07-14 kl. 01.09.26På överkanten av det blåstreckade området syns det att planerna går omlott. Det är Bökeviksaparkering.