Kategorier
Upphandling

“Det finns inte någon normal marknad för bostäder på Skaftö”

Bo Göthesson vill stoppa försäljningen av lägenheter på Skolberget

“– Kommunen står inför flera stora byggprojekt där privata exploatörer anlitats Den möjlighet vi har är att utöva planbestämmelser och påverka vad och för vem vi bygger. Om Lysekilsbostäder struntar i kommunens boendestrategi lär det bli svårare att förhandla med privata exploatörer i fortsättningen. Man för inte glömma bort att det inte finns någon normal marknad för bostäder på Skaftö.”

Till sidan med tidningsartiklar