Kategorier
Upphandling

Vägledning för plan- och byggplanering

Informativa hemsidor – PBL

Processen för att ta kunna genomföra ett byggprojekt är snårig för alla parten. Planhandlingar, översiktsplaner, detaljplaner … Boverket och Lysekils kommun har gjort ett par bra hemsidor som tydligt beskriver processen.

– Boverkets sida tar upp vilka lagar och krav som gäller.
– Lysekils kommuns sida beskriver hur processen i praktiskt går till i kommunen.

Boverket

Regelsamling för byggande, BBR 2012

[responsive]Boverket Boverkets vägledning för plan- och bygglagen[/responsive]

Lysekils kommun

[responsive]LK_Kommunvapen Vad är en detaljplan? [/responsive]

 

Överblick över planprocessen i Lysekils kommun

Planprocessen_1_webb_KS