Dokument Utsiktsberget

Sammanställning av dokument Utsiktsberget

På denna sida finns länkar till dokument som berör Utsiktsberget. Det är både ifrån upphandlingen, men även ifrån möten i kommunen och tidningsartiklar. Ibland leder en länk till en extern sida. Tillskillnad från kommunens dokument är de sökbara.

Har ni dokument som borde listas här kan ni skicka dem till: info@xn--fiskebckskil-lcb.se (ibland går det även med info@fiskebäckskil.se , men alla e-post program klarar inte å, ä och ö).

Använd nedanstående sökruta för att söka i dokument och på sidor på denna site.

Hela Webben Bara lokalt

2010
10-01-07-S-KS-Lysekil (på detta Kommunstyrelse var Skaftöbo AB med och presenterade byggplaner på Skaftö)

2011
11-06-23 Anbudsförfrågan Utsiksberget S
11-06-23 Upphandlingsfråga LKS 11-131-052 s.pdf
11-08-11 Anbud Fiskebäckskils Havskuranstalt AB
11-08-12 Frågor och svar Utsiktsberget S (läs svaren från Kommunen, de är intressanta)
11-09-02 Anbud BJC Fastighetsutveckling
11-09-05 Anbud Skeppsviken Fastighets AB
11-09-06 Anbud Skaftöbo AB
11-09-06 Anbud PEAB s
11-09-06 Anbud Grönskult Utvecklinga AB
11-10-27 Utvärderingssammanställning S
11-10-27 Kommunstyrelsen möte om anbuden
11-10-27 Kommunfullmäktige möte om anbuden
11-10-27 Tilldelningsbeslut Utsiktsberget S

2012
12-03-30 Ramavtal Utsiktsberget S
12-05-11 Tävlingsinbjudan från PEAB om planutformning Utsiktsberget

2013
13-07-06 Kommunfullmäktiges möte ogiltigförklaras? S
13-08-27 Plankostnadsavtal Utsiktsberget s
13-09-18 Behovsbedömning detaljplan Utsiktsberget S
13-10-02 Yttrande Länsstyrelsen ang. behovsbedömning Utsiktsberget S
13-11-15 Anbudsförfrågan miljökonsekvensbeskrivning Utsiktsberget S
13-11-25 Offert wsp mkb Utsiktsberget S
13-11-27 Offert radar mkb Utsiktsberget S
13-12-02 Beställning av miljökonsekvensberskrvning Utsiktsberget S
13-12-04 Meddelande om beslut om tilldelning Utsiktsberget S

Utredningar – Beskrivningar
13-12-19Trafikutredning Kristinebergsvägen Utsiktsberget Reinertsen
14-01-14 Miljökonsekvensbeskrivning Utsiktsberget s

 

Planer

Planskiss 1987

Plan 2009

Plan 2014-01-15

Ny Plan 2015-08-07

Länk till kommunens sida

Berörda fastigheter under åren

Berörda fastigheter har ändrats under projektets gång. Här är de olika versionerna. Samt en karta över fastighetsbeteckningarna.

Ny 13-04-08 Fastighetskarta Fiskebäckskil

09-10-07 Fastighetsförteckning Ltm S Berörda fastigheter och vissa servitut
14-01-02 Fastighetsförteckning Ltm S Berörda fastigheter och vissa servitut
Ny 15-07-09 Fastighetsförteckning Ltm S Berörda fastigheter och vissa servitut

Samråd 2014

Samråd, yttrande och skrivelser
14-01-07 Länsstyrelssn samrådsyttrande S
14-02-21 Bohusläns museum samrådsyttrande S
14-03-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen S
14-03-05 Miljönämnden yttrande Utsiktsberget S
14-03-06 MP yttrande Utsiktsberget
14-03-10 Länsstyrelsen samrådsyttrande S
14-04-19 Bohusläningen artikel S

Samrådsyttrande boende
14-02-16 Skaftö-Fiskebäck 1-283 S
14-02-21 Skaftö-Fiskebäck 1-352 S
14-03-03 Ek för Fiskebäcks Tomtägare S
14-03-07 Advokatbyrån Hellgren Linander S

Samrådsredogörelse (alla yttrande och svar från kommunen)
14-05-26 Samrådsredogörelse detaljplan för Utsiktsberget dnr. LKS 09-397-214

 

[separator headline=”h1″ title=” “]

[blog posts=”24″ title=”Senaste inläggen” show_title=”yes”]