Tidningsartiklar

[separator headline=”h2″ title=”Tidningsartiklar exploateringar på Skaftö och andra liknande ställen”] Här finns en samling av tidningsartiklar som berör exploateringen Utsiktsberget på Skaftö i Lysekils kommun. Även några artiklar om liknande projekt i andra kommuner.

Använd nedanstående sökruta för att söka i dokument och på sidor på denna sajt.

Hela Webben Bara lokalt

Tidningsartiklar – 2015

[icon icon=”notebook”] En övertygande majoritet vill inte ha ett utsiktsberg

2 September 2015 – “Protestlistor överlämnades på onsdagen gällande de storskaliga och omfattande planerna av Utsiktsberget – utbyggnaden av Fiskebäckskil. Ortsborna Nils och Britt-Louise Kilbo lämnade över dokument med ståndpunkter samt protestlistor med 92 namnunderskrifter, från en övervägande del av åretruntboende i Fiskebäckskil. …”  Lyskekilsposten (hela texten)

[icon icon=”notebook”] Utveckla Skaftö steg för steg

2 September 2015 – “Skaftö växer bäst långsamt och kan då bli en ort där unga kan bo och arbeta och där naturen, havet, båtar, myllrande gränder och lokala nätverk är ortens själ. En ettrig debatt kring Utsiktsberget i Fiskebäckskil har en fördel: det visar engagemeng för Skaftö och blir en kraft som bygger framtiden …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Bättre bygga i Grundsund

28 Augusti 2015 – “Folkets Hus mötet var bedrövligt och stormigt på många olika sätt. En mötesordförande som mästrade och uppmanade åhörarna att inte prata politik men själv tog varje tillfälle i akt att propagera för sin åsikt …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Var rädd om sommargästerna!

28 Augusti 2015 – “Jag är varken sommarboende eller fastboende på Skaftö men kan inte låta bli att förundras över vissa politikers rosa glasögon när det gäller Utsiktsberget. Hur många barnfamiljer kommer att ha råd att köpa husen? Var finns jobben? …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Exploatera inte Skaftö som Väjern

27 Augusti 2015 – “Skaftö har en unik natur, och trivsamma samhällen i stort sett fria från den kommersialisering och exploatering,som vi kan se på en rad andra orter som Kungshamn, Smögen, Grebbestad mm …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Ska sommarboende bestämma framtiden?

25 Augusti 2015 – “Den 20 augusti arrangerade Lysekils kommun ett möte i Skaftö Folkets hus för granskning av detaljplanen för Utsiktsberget i Fiskebäckskil …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Politiker på Skaftötur

22 Augusti 2015 – “Det var ett tiotal medlemmar och politiker från Lysekilspartiet och Miljöpartiet som var ute för att med egna ögon se de planerade och påbörjade exploateringarna som är projekterade på Skaftö …”  Lyskekilsposten

[icon icon=”play”] Hetsigt när politikerna mötte folket på Skaftö

21 Augusti 2015 – “Det var heta känslor när Lysekils kommun bjöd in till möte i Skaftö Folkets hus i går kväll …”  SR – P4 Väst

[icon icon=”notebook”] Heta diskussioner om Utsiktsberget

21 Augusti 2015 – “Det föreslagna nya bostadsområdet vid Utsiktsberget i Fiskebäckskil fortsätter att skapa debatt …”  Lyskekilsposten

[icon icon=”notebook”] Delade meningar om Utsiktsberget

20 Augusti 2015 – “Många kritiska frågor ställdes vid torsdagskvällens möte om det framtagna planförslaget …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Exploateringar måste förankras mycket bättre

20 Augusti 2015 – “På ön finns fem halvfärdiga, plansprängda eller nyöppnade exploateringar med totalt cirka 120 hus och lägenheter på gång …”  Bohuslänningen

[icon icon=”play”] Kommunen vill ta av deras tomt för att freda tallar

19 Augusti 2015 – “Där vill kommunen låta Peab bygga cirka 150 bostäder på mark som tvångsinlöstes från Jan Froms mor på 1990-talet. I det senaste planförslaget för Utsiktsberget vill kommunen lösa in ytterligare en bit av familjen Froms mark …”  SR – P4 Väst

[icon icon=”notebook”] Skaftös vackra natur och särart kan förstöras

19 Augusti 2015 – “Varför begriper jag inte, resultatet kan bara bli överexploatering och minskad attraktionskraft för hela Skaftö (inklusive Grundsund) …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Trafiklösningen en katastrof för Fiskebäckskil

19 Augusti 2015 – “Utformningen av detaljplanen för Utsiktsberget i Fiskebäckskil riskerar förstöra istället för att utveckla …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Konsten förstöra en ö

17 Augusti 2015 – “Undertecknad är sommarboende på Skaftö sedan 40 år tillbaka. Jag och min hustru är nu båda pensionärer och hade för avsikt att bosätta oss permanent på ön …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Konsten att bygga sönder en ö

15 Augusti 2015 – “Trots en ymnighet av osålda hus på ön så vill man exploatera Utsiktberget med ytterligare 150 fastigheter …”  GP 

[icon icon=”notebook”] Utveckling av kulturellt känsliga miljöer

11 Augusti 2015 – “Ett som är säkert är att den plan som nu lagts fram för Fiskebäckskil inte tagit Ivarsons viktiga fråga på allvar. Den lokalt frånkopplade, storskaliga och fullständigt standardiserade lösning som nu presenterats ..” Replik till Jan Ivarsson av Lars Strannegård Bohuslänningen 

[icon icon=”notebook”] Svårt att bygga både genuint och effektivt

8 Augusti 2015 – “Ortsbefolkning och politiker delar professorns åsikter men behöver hjälp med praktiska råd …” Replik till Lars Strannegård av Jan Ivarsson Bohuslänningen 

[icon icon=”notebook”] Nybygget hotar unika värden i Fiskebäckskil

5 Augusti 2015 – “Hur skall landsbygden överleva? Sakta med säkert töms orter utanför storstadsregionerna på unga, på arbetstillfällen ..” Lars Strannegård Professor vid Handelshögskolan i Stockholm och vice styrelseordförande i Statens Kulturråd Bohuslänningen 

[icon icon=”notebook”] Fiskebäckskil är hotat

31 Juli 2015 – “De planerade ingreppen på Utsiktsbergetkommer att förstöra Fiskebäckskil för alltid …” GP

[icon icon=”notebook”] Semesteridyllen kan gå om intet

18 Juli 2015 – “Det som skulle ge upp till 40 arbetstillfällen har i stället blivit en övergiven byggarbetsplats, där moduler till fler sjöstugor står och ruttnar sönder …” GP

[icon icon=”notebook”] Vi politiker var nog lite naiva

18 Juli 2015 – “Som tjänstemän och politiker var vi väl lite naiva, som trodde att om NCC är inblandade så går det bra, säger Bengt Johansson …” GP

[icon icon=”play”] Striden om Utsiktsberget delar Skaftö

13 Juli 2015 – “Byggplanerna för Utsiktsberget på Skaftö i Lysekils kommun väcker starka känslor …”  SR – P4 Väst

[icon icon=”play”] Debatt: Infekterat när nya hus på Utsiktsberget på Skaftö planeras

13 Juli 2015 – “Den infekterade frågan om 145 nya bostäder på Skaftö delar både invånare och politiker …”  SR – P4 Väst

[icon icon=”notebook”]Löfte om hotelljobb blev privata sommarboende

22 Juni 2015 (uppd) – “Hotellprojektet på Käring­ön blev inte vad politikerna tänkt sig. Krögaren Bengt Peterson har i stället sålt sjöstugor och bostadsrätter för tiotals miljoner …” GP

[icon icon=”notebook”] Vad tjänar kommunen på Utsiktsberget?

22 Juni 2015 – “Den gamla visan med att det krävs fler bostäder för att skapa jobb och på så sätt rädda avfolkningen av landsorten börjar rimma illa. Snarare visar det sig, nu när de planerade lägenheterna ”Gläntan” i Fiskebäckskils centrum är nedlagt, att behovet var felbedömt …” Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”] Stor oro för nytt bostadsprojekt

22 Juni 2015 – “Inom kort väntas Lysekils kommun presentera det preliminära förslaget till detaljplan för Utsiktsberget på Skaftö. Det som planeras är 140 till 160 nya bostäder. Många är kritiska …” Bohuslänningen

Tidningsartiklar – 2014

[icon icon=”notebook”]Nya planer smids för Södra Stockevik

9 juni 2014 – “Ni som trodde att den planerade byggnationen i Södra Stockevik på Skaftö lagts ned, glöm det …” Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Att värna en unik miljö är att vara framsynt

23 maj 2014 – “När tunga och välunderbyggda argument tryter, är det lätt att ta till svepande formuleringar och allmänna påståenden utan faktabakgrund …” Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Kustsamhällen måste kunna byggas ut

19 maj 2014 – “Som vanligt då det gäller utbyggnad vid kusten frågar de om nyttan överväger nackdelarna …” Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Spräng inte bort vårt kulturarv

15 maj 2014 – “Spräng inte bortvårt kultur arv …” Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Värna den unika miljön på Skaftö

8 maj 2014 – “Skaftö är en unik tillgång med sin genuina bebyggelse och mångsidiga natur …” Bohuslänningen

Nytt [icon icon=”notebook”] Ovanligt avtal skall rädda jobb på Kärringön

8 maj 2014 – “I över ett decennium har det bråkats om attraktiva Öviken på Käringön. Nu har den nya konferensanläggningens ägare gått med på att garantera verksamhet fram till 2019 …” Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Lysekilsbostäder lånade mot regler

26 apr 2014 – “Det kommunala bostadsbolaget Lysekilsbostäder har i strid mot gällande finanspolicy belånat fastigheter för 60 miljoner till satsningen på villor och ägarlägenheter vid Skolberget i Grundsund …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Kritiska till utbyggnad vid Utsiktsberget

21 apr 2014 – “Både länsstyrelsen och Bohusläns museum anser att den planerade satsningen på cirka 175 nya bostäder vid Utsiktsberget i Fiskebäckskil …”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Ompröva planen för Utsiktsberget

3 apr 2014 – “Peabs planerade exploatering av Utsiktsberget i Fiskebäckskil, energiskt stödd av vissa politiker, är beklämmande nog något helt annat …” Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Tar strid för nya bostäder på Utsiktsberget

1 apr 2014 – “Under en vecka samlades det in 521 namnunderskrifter för den planerade satsningen på nya bostäder vid Utsiktsberget i Fiskebäckskil…”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Signerat Haldesten: Värna åretruntliv

18 mars 2014 – “Få kustboende har råd att buda när fastigheterna läggs ut på marknaden” GP

[icon icon=”notebook”]Turbulensen fällde Roland Karlsson

17 mar 2014 – “Sedan säger du i artikel i Bohuslänningen att du skall ha kvar alla dina uppdrag som oppositionsråd…”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Turbulens på Käringön

17 mar 2014 – Sedan säger du i artikel i Bohuslänningen att du skall ha kvar alla dina uppdrag som oppositionsråd

[icon icon=”notebook”]Det vilar ett tungt ansvar på kommunen

8 feb 2014 – “Det blev ett stort rungande nej till planhandlingen som presenterades gällande Fiskebäckskils framtid i onsdags kväll i Skaftö Folkets Hus. Synpunkterna haglade och ordalagen var mycket kritiska till det föreslagna området Utsiktsberget i Fiskebäckskil …” Lyskekilsposten

Nytt [icon icon=”notebook”]Får inte bygga om vattentorn till bostäder

6 februari 2014 – “Det gamla vattentornet i Rågårdsvik såldes av Lysekils kommun till företagaren Arne Karlsson i slutet på 80-talet. Vid denna tidpunkt hade kommunen fått löften om att det skulle starta en utvecklingsenhet inom energi- och fönsterteknik i vattentornet och två nya arbetstillfällen utlovades”  Bohuslänningen

Tidningsartiklar – 2012

Nytt [icon icon=”notebook”]Exploatörerna måste synas under lupp

30 September 2012 – “Stefan Edman, författare och biolog, tycker att exploatörer måste synas under lupp innan de får bygga i Bohusläns känsliga natur…”  Bohuslänningen

[icon icon=”notebook”]Nya båtplatser vid Pinneberget?

14 feb 2012 – “Kommer den gamla och infekterade frågan om småbåtshamnen vid Pinneberget i Fiskebäckskil äntligen att få sin lösning denna vecka?” Lyskekilsposten

Tidningsartiklar – 2010

[icon icon=”notebook”]Nystart för storsatsning i Stockevik

8 jan 2010 – “Lars Andersson och Per Höglin, som startat företaget Skaftöbo AB, vill göra en satsning på Skaftö som innebär fler jobb, nya bostäder och att …”  Bohuslänningen

Tidningsartiklar – 2007

[icon icon=”notebook”] Blåsta på jobben

10 oktober 2017 – “Det skulle bli en hotell- och konferensanläggning med ett 20-tal anställda. Idag känner sig alla lurade …” GT/Expressen