Stockevik – Grönkults

Information om projekt i Stockevik

Det är flera projekt som berör Stockevik nu.

Östra Stockevik – Grönskult

Syftet är att möjliggöra att det aktuella området kan bebyggas med bostäder. Planområdet, där det idag finns fem befintliga bostadshus, föreslås bli kompletterat med ca 27-30 tomter för bostadsändamål samt grönområden. Föreslagna tomter ska trafikmatas från Gröderhamnsvägen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation är på gång. Ca 8-10 hus är sålda.

[mini-icon icon=”file”] Planbeskrivning
[mini-icon icon=”file”] 121121 Dom Grönskult detaljplan
[mini-icon icon=”globe”] Östra Stockevik – Lysekils kommun
[mini-icon icon=”globe”] Grönkults Utvecklings AB – Exploatör

U_Östra_Stockevik_illkarta_till_hemidan

Planerade projekt

Södra Stockevik friskvårdsanläggning – Lysekils kommun
090303 Presentation – friskvårdsanläggningenn
080606 Information från Skaftö Öråd om friskvårdsanläggningen
Bild+till+hemsidan1