Kategorier
Allmänt Lysekils kommun

Markvärdet på Utsiktsberget har ökat med 3 900 %

Otroliga 3 900 % på 20 år

Uppdaterad 2014-08-04

Kommunen kom över större delen av marken för PEABs fritidshusområde Utsiktsberget genom en expropriation 1994. Syfet var enligt kommunalrådet Stig Nilsson att “skaffa sig mark för rekreation och boende för ett rimligt pris för våra kommuninvånare”. Ett syfte var också att göra en ny infart till Fiskebäckskil. Nu är syftena bortglömda och kommunen säljer marken till högstbjudande. (Läs mer på sidan om exproprieringen)

Värdering av mark

1957

Skaftö kommun värderar en bit mark på ca 1000 kvm som ligger inom det senare exproprierade området, till 1 kr/kvm.

1986

Kommunen köper en tomt på 1882 kvm intill det område som senare skall exproprieras. Priset är 135 000 kr. Per kvadratmeter blir det 71 kr/kvm.

1994

[one_half]1994 exproprierades stora markområden av Lysekils kommun som Ellen From ägde. Lysekils Kommun värderade marken och kom med ett första erbjudande om 25 öre kvadratmetern. Ironiskt då Skaftö kommun 37 år tidigare värderat samma mark till 1 kr/kvm.

Tas hänsyn till inflationen motsvarar 25 öre 1957, 8,9 kr i 1994-års värde och 11 kr i  2011-års värde.

Efter en lång kamp löstes marken ut av Ellen From för 750 000 kr dvs 4,4 kr/kvm. Hälften av vad värdet var 37 år tidigare och 20 gånger mindre än vad kommunen betalade för en tomt åtta år tidigare.

[/one_half] [one_half_last]

varde_mark_diagram

[/one_half_last]

2011

[one_half]

2011, knappt 20 år senare väljer Lysekils Kommun att sälja marken på Utsiktsberget till högstbjudande. Budet som vann var på 47 miljoner kr. Det ger ett kvadratmeter pris på 214 kr mot de 6 kr (värdet 2011 av 4,4 kr).

Omräknat till med hänsyn till inflation gör kommunen en vinst på 3863% (39 gånger det kommunens insats). Enligt SCB så har värdeökningen på mark under samma period varit 300% (3 gånger insatsen).

[/one_half][one_half_last]

varede_tabell

[/one_half_last]

[box style=”1 “]Har Lysekils Kommun gjort det perfekta rånet? Helt enligt lagen, men ändå moraliskt och etiskt förkastligt.[/box]

Markens värde ökar ännu mer

När PEAB senare säljer sina tomter blir det en del mark över som man inte får betalt för. Trots det kommer höga tomtpriser ge PEAB tillbaka flera gånger sin insats på 47 milj.

Skall man som exploatör ha något moraliskt ansvar för hur säljaren kom över marken?

*) Omräknat av SCB med inflationen ger att 1 kr 1960 motsvarar 8,9 kr 1994