Kontakt och information

 

[gap height=”40″]

[separator headline=”h3″ title=”Utgivningsbevis – Du är skyddad”]

Hemsidan har utgivningsbevis. Hemsidan skyddas i grundlagsskyddet på samma sätt som i radio, tv och tidningar.

Grundlagsskyddet innebär bland annat att:

  • meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och hemsidan/journalister får inte avslöja meddelarens identitet
  • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
  • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om dess tillämpning strider mot YGL.

[separator headline=”h3″ title=”Anonym?”]

Alla som lämnar information har rätt att vara anonyma om ni önskar det, vi måste dock veta er identitet för att kunna verifiera uppgifterna. Enligt grundlagen är det straffbart för oss att röja en anonym källa.

På Datainspektionens webbplats finns information om PuL. På Myndigheten för Radio och TV hemsida kan man läsa mer om utgivningsbevis.

[separator headline=”h3″ title=”Om hemsidan”]

Hemsidan började som en enkel plats för information om projektet Utsiktsberget på Skaftö Fiskebäckskil som tidigare gick det under namnet “området söder om Kristinebergsvägen”. Med tiden växte informationsmängden. Underliga händelser började dyka upp i dokument. Kommunen och aktörer kom med motstridiga uppgifter.

Det är många som är kritiska till projektet. Kommunen behöver pengar och det går före allt. En politiker ville inte rösta för projektet, men eftersom han hade andra förslag inom kommunen som kostade pengar kunde han inte göra annat. “Hjälpte jag till här hjälper de till där”, kan man utrycka det.

[gap height=”20″]

Ansvarig utgivare: Hans Grimby

Hemsidan har utgivningsbevis.
[gap height=”20″]

[/one_half_last]

[map w=”600″ h=”300″ style=”full” z=”14″ marker=”yes” hidecontrols=”false” maptype=”SATELLITE” address=”Fiskebäckskil” markerimage=”http://localhost:8888/kickstart2/wp-content/uploads/2012/12/office.png”]