Kartor, fornminnen och släktforskning

Historiska kartor

[one_half]På Lantmäteriets hemsida kan man se historiska kartor över hela Sverige.

Efter att man valt Län, Kommun och ort får man ta del av historiska kartor. Ibland måste man zooma in.

Gör man det för Fiskebäckskil finns det en karta där “Kilen” kallades för Saltsjön. PEABs påhittade namn “Utsiktsberget” hette 1755 Österbergen.

[icon icon=”search”]Historiska kartor

Här kan ni söka på historiska kartor för hela landet
[/one_half] [one_half_last]

1755
Karta från 1755

[/one_half_last]

Fornminnen

[one_half]På Riksantikvarieämbetets hemsida kan man söka på fornminnen. På Skaftö finns det många fornminnen. Om ni söker på Lysekil kan ni läsa om många intressanta fornminnen. Det finns även många förlisningar som är mycket intressant att läsa om.Trots att det bott människor på Skaftö sedan stenåldern har det tidigare inte funnits möjligheten att förstöra miljön som vi kan idag. Se på Evensås som ett avskräckande exempel.

[icon icon=”search”]Fornsök

Här kan ni söka på fornlämningar över hela landet

OBS! Ibland kan det behövas installera plugins

[/one_half][one_half_last]

Förlisning2
Förlisning väster om Grundsund
Förlisning
Beskrivning

[/one_half_last]

Släktforskning Skaftö

[one_half]Skaftö har tillhört Morlanda församling och socken. I Morlanda har det gjorts ett stort arbete med att digitalisera alla kyrkoböckerna. Det finnt en Gedcom-fil med 38 400 personer. Genom att importera in filen till ett släktforksningsprogram  går det lätt att hitta sina släktingar.

Är du släkt med Carl Wilhelmsson eller Carl Bildt?

I flera släktforskningsprogram går det att markera två personer för att se om de är släkt. Vem vet kanska är du släkt med din granne eller Bo Göthesson?

[icon icon=”search”] Morlandas hemsida

Släktforskningsprogram  Myheritage

[/one_half][one_half_last]släkt

[/one_half_last]