Friskvårdsanläggning – Södra Stockevik

Friskvårdsanläggning – Södra Stockevik

Under uppdatering [one_half]

[box style=”1 “]Sturebadets inblandning – läs mer här[/box]

Projektet varit på gång under flera år i olika former. Nu är projektet aktuellt igen med en ny utformning. Det var inte syftet med hemsidan att gå in och granska fler projekt än Utsiktsberget. Intresset vakande och växte för varje sida som lästes. I samband med samrådsmötet den 29 sep planeras det att på hemsidan presentera de fakta om projektet som kommit fram.

Aktörer

Exploatörer och markägare Skaftöbo AB Lars Andreasson Per Höglin Markägare Marianne Thordén, Arkitekter Andreas Lyckefors Hans Jönsson, Exark Arkitekter[/one_half] [one_half_last]Bild+till+hemsidan1 Plankarta Turistanläggning

[/one_half_last]

[hr style=”1″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

Informantion

Friskvårdsanläggningen kommer enligt planhandlingarna innehålla restaurang, konferensanläggning, hotell och . Runt anläggningen kommer det att byggas ett ca 15 hus, kallat annex. I det södra området planeras det för ca 15 st. vanliga bostadshus.

Stora ändringar har skett i samrådshandlingarna mellan KS beslut om samråd och att handlingarna kom ut. PDF  Word

Friskvård, Spa eller Rehab?

I de dokument från kommun och exploatören som finns tillgängliga har ordet rehab eller rahabanläggning tidigare inte nämnts. Däremot beskrivs anläggningen som friskvårdsanläggnin och spa. I en uppdaterad version av Samrådshandlingen har ordet “spa” bytts ut mot “rehab” Informationen om vad den nya inriktningen mot rehabilitering innebär har efterfrågats av Skatföbo AB. Ingen sådan har lämnats. Däremot svara Lars Andersson, Skaftöbo att han inte är kan definitionen av spa, friskvård och rehab. Sturebadets vd Per-Erik Hasslert säger att det kommer inte vara en rehabanläggning utan inriktning mot hälsa.

Ordet “Rehabanläggning” nämns av Skaftö Öråd i dokument och har förekommit i diskussioner mellan Skaftöbo AB och Örådet. Örådet är mycket positiva till projektet. [mini-icon icon=”file”] Skaftö öråd_näringslivsgrupp jan 2012

[icon icon=”help”] Sturebadet – vilken roll

Vilken roll har Sturebadet i projektet? Det undrar många. En artikel presenteras på hemsidan den 29 september.

Dokumnet

[toggle title=”Samråd” open=”true” icon=”file”]

Samrådshandlingar

[mini-icon icon=”file”] 14-09-01 – Samrådshandling, uppdaterad

[mini-icon icon=”file”] 14-09-01 – Förändringar gjorda i samrådshandlingen

[mini-icon icon=”file”] 14-05-21 – Samrådshandling, beslutsunderlag

[mini-icon icon=”file”] 14-05-22 – Tjänsteskrivelse inför beslut om sam Bakgrund och sammanfattning

[mini-icon icon=”file”] 14-05-21 – Illustration och plankarta

[mini-icon icon=”file”] 14-05-19 – Miljökonsekvensbeskrivning

[mini-icon icon=”file”] 14-03-24 – Detaljplan för friskvårdsanl – underlag för behovsbedömning

 Samrådsyttranden

[mini-icon icon=”file”] 14-09-15 Bohusläns Museum

[mini-icon icon=”file”] 14-10-12 Skaftö Golfklubb

[mini-icon icon=”file”] 14-10-18 Skaftö öråd

[mini-icon icon=”file”] 14-10-21 Gunnesbo 120

[mini-icon icon=”file”] 14-10-22 Trafikverket

[mini-icon icon=”file”] 14-10-23 Lantmäteriet Yttrande

[mini-icon icon=”file”] 14-10-23 Lantmäteriet Yttrande 2

[mini-icon icon=”file”] 14-10-23 LEVA

[mini-icon icon=”file”] 14-10-24 Grönskult 1-30

[mini-icon icon=”file”] 14-10-24 Gullmarstrand

[mini-icon icon=”file”] 14-10-24 Länstyrelsen – Svenska Kraftnät – Vattenfall

[/toggle]

[mini-icon icon=”file”] 13-06-20 – Länstyrelsen PM om Hushållningsbestämmelser

[mini-icon icon=”envelope”] 13-08-19 – Kommunens fråga angående PM

[mini-icon icon=”envelope”] 13-08-28 – Svar på kommunens frågor angående PM

[mini-icon icon=”file”] 11-09-07 – Programsamrådsredogörelse

[mini-icon icon=”globe”] Södra Stockevik friskvårdsanläggning – Lysekils kommun

[mini-icon icon=”file”] 09-03-03 Presentation – friskvårdsanläggningenn

[mini-icon icon=”file”] 08-06-06 Information från Skaftö Öråd om friskvårdsanläggningen

[mini-icon icon=”file”] 08-02-28_Utdrag ur MBN protokoll*47

[mini-icon icon=”file”] 07-06-19_Utdrag ur MBN protokoll *144

[mini-icon icon=”file”] 07-04-05_Ansökan om plantillstånd

[mini-icon icon=”file”] 06-04-20_Utdrag ur MBN protokoll *181

[mini-icon icon=”file”] 06-02-25_Ansökan om plantillstånd

Anläggningen planeras ge 50 arbetstillfällen

Jämförelse med andra liknade verksamheter. För att komma i närheten av 50 anställda i Södra Stockevik skall anläggningen var lika stor som Vann. [mini-icon icon=”file”] Gullmarsstrand Hotell Konferens [mini-icon icon=”file”] Brygghuset i Fiskebäckskil [mini-icon icon=”file”] Hotell Rågårdsvik [mini-icon icon=”file”] Vann Spa Hotell & Konferens [mini-icon icon=”file”] Nösunds Värdshus AB