Färdiga mail – bara att skicka

Färdiga mail – bara att skicka

På denna sida finns det färdiga mail med adressater och text. Du kan antingen skicka dem som de är eller ändra innehållet.

Mailet kommer först öppnas i din e-post program. Där kan du redigera det, ta bort och lägga till mottagare. Sedan är det bara att skicka det. Återkom gärna om vad som sades till info@fiskebäckskil.se

[icon icon=”mail”] Till politiker i kommunstyrelsen

“Jag är emot den stora planerade exploateringen av Utsiktsberget. Ett argument för exploateringen är att öka helårsboende på Skaftö. Vad finns det för underlag som säger att det kommer bli så och inte husen säljs till sommargäster som fritidshus?

Det övriga exploateringar som är på gång på Skaftö går trögt att sälja. Därför bör exploateringen av Utsiktsberget inte ske innan ett faktiskt behov finns.

Jag vill inte se bullerplank i Fiskebäckskil

Jag är emot en breddning av Kristinebergsvägen
”

Mail med ifyllda adressater – du fyller i meddelandet

[icon icon=”mail”] Till alla politiker i kommunstyrelsen (via registratorn)

[icon icon=”mail”] Till de politiker i kommunstyrelsen som har E-post (direkt)

[toggle title=”Kommunstyrelsen (tryck för att se mer)” open=”false” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Andersson, Monica. ers, BRASTAD (c) 072-5671479 m.t.andersson@telia.com
Berlin, Yngve. led, LYSEKIL (k) 070-576 92 34 berlin.yngve@gmail.com
Björneld, Lars. 1:e v ordf, FISKEBÄCKSKIL (fp) 070-5596156 bjorneld@telia.com
Carlsson, Camilla. ers, LYSEKIL (fp) 070-9422599 millanp92-@hotmail.com
Enhov, Kenth. ers, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falk, Thomas. led, GRUNDSUND (lp) thofalk@gmail.com
Gustafson, Christina. led, BRASTAD (s) 070-5844110 christinagstfsn97@gmail.com
Hammarqvist, Christer. led, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Häller Lundbäck, Ulrika. ers, LYSEKIL (kd) 070-295 00 02 ulrikalundback@telia.com
Häller, Fredrik. led, LYSEKIL (lp) 070-5563010 info@marinexpress.se
Jagefeldt, Dan. ers, LYSEKIL (s)
Janson, Jeanette. ers, LYSEKIL (lp) 073-6312462 jeanette.janson@telia.com
Johansson, Jan-Olof. ordf, LYSEKIL (s) Arbete: 61 31 35; 076-108 38 07 jan-olof.johansson@lysekil.se
Karlsson, Mats. led, BRASTAD (m) 070-5203168 medbohjalmedal@gmail.com
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Noren, Katja. ers, Lysekil (mp) katja.noren.work@gmail.com
Rombrant, Ronald. 2:e v ordf, LYSEKIL (lp) 070-580 80 58 ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu
Röckner, Cheyenne. ers, BRASTAD (m) 073-977 82 88 info@lgmarina.se
Saving, Patrik. ers, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Söderberg, Rickard. ers, LYSEKIL (s)
Södergren, Jessica. ers, BRASTAD (v)
Zakariasson, Christoffer. led, BRASTAD (sd) 070-2807981 zacka78@hotmail.com

[/custom_table][/toggle]

[toggle title=”Kommunfullmäktige (tryck för att se mer)” open=”false” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Ahlström, Per-Gunnar. ers, LYSEKIL (k) 070-651 67 38
Andersson, Monica. ers, BRASTAD (c) 072-5671479 m.t.andersson@telia.com
Andreasson, Tomas. ers, BRASTAD (lp)
Berlin, Stig. ers, LYSEKIL (k) 073-062 65 13 stig.berlin@telia.com
Berlin, Yngve. led, LYSEKIL (k) 070-576 92 34 berlin.yngve@gmail.com
Björmander, Anette. led, LYSEKIL (s)
Björneld, Lars. led, FISKEBÄCKSKIL (fp) 070-5596156 bjorneld@telia.com
Bohlin, Annika. ers, LYSEKIL (v)
Bourne, Nigel. ers, LYSEKIL (v)
Carlsson, Camilla. led, LYSEKIL (fp) 070-9422599 millanp92-@hotmail.com
Carlsson, Margareta. ers, LYSEKIL (s)
Cederholm, Per. ers, LYSEKIL (mp)
Enhov, Kenth. led, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falk, Thomas. led, GRUNDSUND (lp) thofalk@gmail.com
Fermell-Lagrell, Marita. ers, LYSEKIL (m) 070-266 09 57 marita.lagrell@spray.se
Forsberg, Gert-Ove. ers, LYSEKIL (lp)
Forsberg, Maria. led, LYSEKIL (s) 070-694 76 16 mariaforsberg7@gmail.com
Gunnarsson, Sven-Gunnar. ordf, BRASTAD (s) 070-5725770 svengunnar.gunnarsson@gmail.com
Gustafson, Christina. led, BRASTAD (s) 070-5844110 christinagstfsn97@gmail.com
Göthesson, Bo. ers, GRUNDSUND (s) 070-756 04 83 ab.gothesson@gmail.com
Hammarqvist, Christer. ers, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Henriksson, Klas-Göran. led, LYSEKIL (s) kicki.henriksson@telia.com
Hermansson, Marthin. led, LYSEKIL (v)
Häller Lundbäck, Ulrika. led, LYSEKIL (kd) 070-295 00 02 ulrikalundback@telia.com
Häller, Fredrik. led, LYSEKIL (lp) 070-5563010 info@marinexpress.se
Insulan, Wictoria. ers, LYSEKIL (m) 076-040 74 19 winsulan@gmail.com
Jagefeldt, Dan. ers, LYSEKIL (s)
Janson, Jeanette. led, LYSEKIL (lp) 073-6312462 jeanette.janson@telia.com
Jarnedal, Ann-Britt. led, LYSEKIL (lp) annbrittjarnedal@live.se
Johansson, Håkan. led, BRASTAD (sd) harj@telia.com
Johansson, Jan-Olof. led, LYSEKIL (s) 076-108 38 07 jan-olof.johansson@lysekil.se
Karlsson, Mats. led, BRASTAD (m) 070-520 31 68 medbohjalmedal@gmail.com
Kjellgren, Britt-Marie. led, LYSEKIL (k) britt-marie.kjellgren1@comhem.se
Larsson, Elisabeth. ers, LYSEKIL (kd) elisabeth.larsson@kristdemokraterna.se
Larsson, Yngve. ers, BRASTAD (fp) 073-092 55 77 yngvebolarsson@tele2.se
Linnér, Siv. ers, LYSEKIL (s)
Lundqvist, Fredrik. 1:e v ordf, LYSEKIL (lp) 070-215 82 73 info@stangenaskajak.se
Lycke, Siw. led, BRASTAD (c) 070-372 01 05 siw.lycke@hotmail.com
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Nilsson, Anders C. led, LYSEKIL (s) 073-501 11 28 anderscnilsson@hotmail.com
Nordqvist, Filip. ers, LYSEKIL (fp) 073-533 44 72 filipnordqvist@hotmail.com
Noren, Katja. led, Lysekil (mp) katja.noren.work@gmail.com
Rombrant, Ronald. led, LYSEKIL (lp) 070-580 80 58 ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu
Röckner, Cheyenne. led, BRASTAD (m) 073-977 82 88 info@lgmarina.se
Saving, Patrik. led, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Smedja, Håkan. ers, BRASTAD (v) 076-866 99 19 smedja@gmail.com
Stilgård, Lars Olof. ers, LYSEKIL (lp) 073-8014743 larsolof.stilgard@telia.com
Strömwall, Ann-Charlotte. led, LYSEKIL (fp) 076-109 04 04 mynameisl8@hotmail.com
Svanberg, Linda. ers, LYSEKIL (mp) linda.svanberg.mp@gmail.com
Svensson, Roger. ers, LYSEKIL (kd)
Södergren, Jessica. led, BRASTAD (v)
Tengberg, Per. ers, LYSEKIL (lp)
Zakariasson, Christoffer. led, BRASTAD (sd) 070-2807981 zacka78@hotmail.com
Åkerman, Richard. 2:e v ordf, FISKEBÄCKSKIL (m) 0723-007940 richard.akerman@moderat.se

[/custom_table][/toggle]

[toggle title=”Byggnadsnämnden (tryck för att se mer)” open=”false” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Ahl, Leif. led, LYSEKIL (k)
Björneld, Åsa. ers, FISKEBÄCKSKIL (fp)
Enhov, Kenth. led, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falcon, Avalon. ers, LYSEKIL (mp)
Gustafsson, Bo. led, GRUNDSUND (lp)
Hammarqvist, Christer. led, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Hanstål, Ulf. led, LYSEKIL (m)
Högberg, Niklas. ers, LYSEKIL (lp)
Jacobsson, Jerry. ers, LYSEKIL (s) 076-283 97 26 jerryjacobsson@hotmail.com
Johnsson, Sverker. ers, LYSEKIL (s) 070-723 16 19 sverkerjohnsson@tele2.se
Larsson, Yngve. led, BRASTAD (fp) 073-092 55 77 yngvebolarsson@tele2.se
Linnér, Siv. led, LYSEKIL (s)
Lundbäck, Jonas. ers, LYSEKIL (kd)
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Nielsen, Lars. ers, BRASTAD (c)
Pedersen, Astrid. ers, LYSEKIL (m)
Saving, Patrik. ers, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Skoglund, Helge. ers, BRASTAD (sd)
Stilgård, Lars Olof. led, LYSEKIL (lp) 073-8014743 larsolof.stilgard@telia.com
Säll, Bernt. ers, BRASTAD (v)
Wennergren, Mikael. v ordf, GRUNDSUND (lp)

[/custom_table][/toggle]