Detaljplaner Fiskebäckskil

Detaljplaner Fiskebäckskil

Här finns några av de detaljplaner som gäller för Fiskebäckskil.

För att få de senaste uppgifterna gå in och sök på Lysekils Kommuns karta över gällande planer

[mini-icon icon=”globe”] ArcGIS Karta med befintliga planer

Stadsplanens förändring 1991 Fiskebäckskil

[mini-icon icon=”file”] 1484-P91-5 911121 Förslag Inre Fiskebäckskil

[mini-icon icon=”file”] 1484-P91-5 911121 Förslag Yttre Fiskebäckskil

 

[mini-icon icon=”file”] 1484-P37 Plankarta KF beslut 87-08-21, laga kraft 03- 12-19

[mini-icon icon=”file”] 1484-P91-5 911121 Planbestämmelser

[mini-icon icon=”file”]  1484-P91-5 Råd och riktlinjer förbyggnadslovsprövning Fiskebäckskil 1987

[mini-icon icon=”file”]  1484-P91-5 Råd och riktlinjer förbyggnadslovsprövning Fiskebäckskil 1987