Kategorier
Detaljpan Lysekils kommun

Samrådsredogörelse Fritidshusområdet Utsiktsberget

Svar på alla synpunkter från Samrådet

[one_half]Läs och begrunda vad Lysekils Kommun svarat på inkomna synpunkter.

Det är mycket undvikande svar

Motiven för upphävande och dispens av strandskydd kommer att utvecklas och vidare behandlas i planarbetet samt kommuniceras med Länsstyrelsen och miljöenheten.

[/one_half] [one_half_last]

samred
Samrådsredogörelse

[/one_half_last]