Kategorier
Detaljpan

Utsikt, till vilket pris?

Moderna hus skall ha utsikt – det går hårt åt bergen

Uppdaterad 2014-07-04

Idag är det vanligt att husen byggs högt upp på bergen för att få utsikt och inte i vid bergets fot som i den traditionella bohuslänska arkitekturen. Detta innebär att byggnaderna syns från havet och att husen ger siluettverkan i landskapsmiljön. Det krävs också omfattande sprängarbeten ofta plansprängning. Plansprängning är som att ta en stor osthyvel och hyvla av berget. Spängmassorna används för att höja upp marken till önskad nivå.

Evensås – ett varnande exempel

[one_half]På Östersidan i Fiskebäckskil går det att se hur det går när man bygger på berg för att komma åt utsikten. Omfattande plansprängningsarbete gjordes Evensås. Det genererade mycket sprängmassor. Massor användes för att plana ut och höja markninvån. Trots att det fanns dokument som beskrev hur markarbetet skulle gå till, blev det så här. Och nu är det försent. Vad skall man göra för att förhindra det på andra ställen?. Ett sätt är att sätt skyhöga vitesbelopp, personligt ansvar och kontrollera på plats.[/one_half] [one_half_last]IMG_3280
Till höger är en väg som skulle varit i markplan. Till vänster är ett naturområde som skulle vara skyddat med avspärrningar.[/one_half_last]

Fler sidor om Evensås:

[mini-icon icon=”file”] Evensås – ett varnande exempel på markarbeten

[mini-icon icon=”file”] Evensås – Tillsynsutredning av sprängarbetet har begärts

 

“Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet”

Maria Pettersons gjorde ett examensarbete på Chalmers med titeln: Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet. “Det saknas ett varsamt förhållningssätt till landskapet”, skriver Maria.

Stora granitytor sprängas bort för att ge plats för vägar och hus som grundläggs med betongplatta på mark. Ofta plansprängs bergstopparna. Allt detta skapar stora hål i landskapet som måste “lagas” med betongmurar och slänter som inte sällan fylls upp med den för landskapet artfrämmande kullerstenen från rullstensåsar. Genom att bygga uppe på bergen blir det nödvändigt med mycket stora ingrepp i bergslandskapet för att konstruera vägar till dessa högt belägna områden. Läs mer i Maria Pettersons examens arbete Chalmers, 2013: “Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet” [one_half]

topp
Hus placeras på toppar

 [/one_half] [one_half_last]

Hur skulle Utsiktsberget se ut efter plansprängning?

[/one_half_last]

[one_half]

Plansprg
Planspränger

[/one_half] [one_half_last]Skärmavbild 2014-05-18 kl. 23.31.49[/one_half_last]

[one_half]

Uppbyggnad
Fyller upp och bygger murar

[/one_half] [one_half_last]grund[/one_half_last]

[one_half]

huspatopp
Bygger hus med platta på mark

[/one_half] [one_half_last]husgruppklar[/one_half_last]

Källa: Maria Petterson Examensarbete Chalmers, 2013