Kategorier
Allmänt

Skaftös befolkning minskar oavsett utbyggnad

Skaftös befolkning minskar oavsett utbyggnad

Att befolkningen på Skaftö minskar är ingen nyhet. På de glest bebyggda delarna av Skaftö har det däremot skett en ökning med ett fåtal personer, runt tio stycken, de senaste fyra åren. Inget som väger upp avfolkningen i tätorterna som under samma tid var runt 70 personer.

Argumentet med de stora utbyggnadsplanerna på Skaftö har varit att öka den bofasta befolkningen och vända trenden. Hur ser det ut tjugo år framöver? SCB har gjort två olika prognoser av befolkningsutvecklingen de närmaste 20 åren.

Befolkningsutveckling på Skaftö 20 år fram

[one_half]SCB har tagit fram en prognos hur alla planerade utbyggnader på Skaftö påverkar antal bofasta samt en prognos utan utbyggnader. Slutsaten är att initialt kommer antalet bofasta öka med drygt 70-80 personer (den gröna kurvan). En ökning som inte var helt oväntad. Under byggtiden kan det genereras arbete av olika slag och det ger en viss inflyttning till Skaftö. Därefter kommer antalet bofasta åter minska.

Prognosen där ingen utbyggnad sker visar att antalet bofasta fortsätta minska på samma sätt som idag (den röda kurvan).[/one_half][one_half_last]Skaftö Med och utan Källa: SCB, klicka på bilden för att få en större bild[/one_half_last]

[box]Det enda sättet att rädda Skaftö är att bryta trenden[/box]

Trenden bryts inte

Fem år efter en eventuell utbyggnad minskar åter befolkningen på Skaftö. SCB har kommit fram till att ökningen är bara tillfällig, trenden med minskad bofast befolkning bryts inte. Ökningen är temporär på ca 70 personer fler ett visst år efter utbyggnaden jämfört om man inte byggt. Det blir ett hack i den nergående trenden.

Värt att notera är att befolkningsminskningen är snabbare efter en utbyggnaden än om ingen byggnation skett. På sikt kommer skillnaden i antal  bofasta mellan de två prognoserna bli mindre och mindre.

Att bygga är konstgjord andning

Så länge inte trenden bryts är det bara konstgjord andning att bygga fler bostäder på Skaftö just nu. Den bofasta befolkningen kommer bara tillfälligt att öka. Och till vilket pris?

För att bygga bostäderna måste man bryta eller så tänja rejält på miljöbalken kap 4. I korthet säger Miljöbalken att Skaftö är värd att bevara och mark skall hushållas från exploateringar, det finns undantag. Planer som kommunen tidigare antagit för att bevara ön måste köras över. Sist men inte minst kommer värdefull natur och kultur skövlas, kanske på samma sätt som på Evensås.

Allt det för en tillfällig ökning av den bofasta befolkningen med ca. 70 personer? Det enda sättet att rädda Skaftö är att bryta trenden.