Kategorier
Allmänt

Sammanställning av arbete och boende på Skaftö

Sammanställning av arbete och boende på Skaftö

(texten kommer till stor del från ett inlägg på Facebook gruppen Rädda Skaftö Nu)

Inför ev. stora exploateringar av på Skaftö

Inför de stora exploateringen som planeras på Skaftö har kommunen inte genomfört en genomgripande bakgrundsanalys av de förhållanden som råder på Skaftö i nuläget varför vi vill presentera följande fakta. Vi anser att detta är mycket viktigt som beslutsunderlag. Smärre fel kan förekomma för vi sitter inte centralt i kommunen med aktinsikt men i stora drag är följande korrekt.

Befolkning på Skaftö minskar

På Skaftö är vi 1462 kommuninnevånare varav ca 650 personer i arbetsför ålder (20-65). På sommaren nästan femdubblas befolkningen till 7000 (källa: detaljplanen). Mellan 2005 och 2014 minskade Skaftösbefolkning med 110 personer. I åldrarna 0-64 år var minskningen 281 personer, medan i gruppen över 65 var det en ökning med 171 personer. (källa Lysekils kommun).

Skolbarn minskar och Arbetstillfällen ökar på Skaftö

[one_half]Vi har aldrig haft fler arbetsplatser på Skaftö än nu 390 mot 187 i 1990. Samtidigt har antalet skolbarn minskat från 141 i 1989 till nuvarande 62.

Det finns således inget enkelt samband mellan jobb och barn i skolan.[/one_half] [one_half_last]

[custom_table style=”2″]

1990 2015
Arbetsplatser 187 390
Skolbarn 141 62

[/custom_table]

[/one_half_last]

Anställda väljer att pendla ut till Skaftö

Dagligen arbetspendlar 140 personer in och 350 ut personer ut från Skaftö Det finns två stora arbetsplatser på Skaftö. Gullmarsstrand hotell med konferensanläggning och Sven Loven Center för marin forskning på Kristineberg (Göteborgs Universitet). De har 77 mest yngre anställda varav 17 bor på Skaftö och bidrar med totalt 6 barn i skolan (1-6 klass).

Bostäder på Skaftö

På Skaftö (2011) finns totalt 1242 hus och 206 bostadsrätter/lägenheter (info från kommunen). Just nu är det 4 öppnade och ej slutsålda byggprojekt på Skaftö. Totalt ca 120 tomter, hus och lägenheter är till salu med varierande pris och utsikt.

Försäljningen går trögt och endast ca 15 är sålda efter 2-5 år .

  • Projektet i Fiskebäckskil Centrum är lagt i malpåsen
  • Torvemyr är ett plansprängt område där endast tre byggnader är uppfört av nio efter 5-6 år.
  • Östra Stockevik ryktes ha gått i konkurs (går ej att få tag på exploatören).
  • Evensås (numera Eriksberg) är ett exklusivt bygge (5-7 miljoner per bostad) på skoningslöst plansprängt område på Östersidan i Fiskebäckskil. Ett till två hus sålda och under uppbyggnad efter 2-3 år.

På Hemnet finns ca 30 hus till salu på Skaftö (14 juni).

Vi har således nästan 150 svårt sålda hus till salu på Skaftö. OM en ung familj skulle vilja bosätta sig här så har det aldrig funnits fler möjligheter – i alla prisklasser och typer av boende.

Behov av ytterligare exploatering har inget stöd i fakta

I detta läge planerar Lysekils kommun att öppna för ytterligare exploatering på ca 300 hus inkl. hotell och friskvårds konferensanläggning.

[custom_table style=”2″]

Pågående byggprojekt Planerade Sålda
Torvemyr 9 3
Fiskebäckskil Centrum/Gläntan 40 0
Östra Stockevik 35 9
Evensås 30 1
Nya projekt
Utsiktsberget 145
Södra Stockevik Friskvård Hotell + 14
Östersidan Serneke 140

[/custom_table]

Efter mer än en fördubbling av prisnivån mellan 1997 och 2008 har priserna på småhus planat ut. På 1980-90 talet var det billiga hus och en allmän ”gröna vågen” som fick barnfamiljer att flytta ”på landet”. Nu har vi en urban trend och landsbygden töms – tyvärr. Det kan ändra sig i framtiden.

Men att nu öppna flera av öns vackraste och mest använda och attraktiva strövområden för exploatering har inget som helst stöd i de fakta vi här har beskrivet.