Aktörer i fritidshusområdet Utsiktsberget

Aktörer i fritidshusområdet Utsiktsberget

Der är många inblandade i projektet. Sidan är en redogörelse vilka som är inblandade nu. Området har lockat många intressenter genom åren, de listas också.

Lokalt på www.fiskebäckskil.se Hela Webben

Exlpoatörer

[one_half][toggle title=”PEAB Sverige AB” open=”false” icon=”list-alt”]556099-9202
Installatörsvägen 6
461 37 Trollhättan[/toggle]

[/one_half] [one_half_last]

[toggle title=”Staffan Lundqvist” open=”false” icon=”user”]
690131-xxxx
Projektutvecklingschef på Peab
[/toggle]

[toggle title=”Susanne Kristensson” open=”false” icon=”user”]
Projektutvecklare Peab, 0733-33 92 38
Har tidigare varit fastighetschef i Lysekils kommun

Projektledare för Klevens Udde, Smögen
Planen framtogs av Rådhuset Arkitekter AB
[/toggle]

[/one_half_last]

[hr style=”1″ margin=”0px 0px 40px 0px”]

[one_half][toggle title=”Skaftöbo” open=”false” icon=”list-alt”]

19461221-5436-2
C/O Höglin Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg

Anställda: 0
Ingen verksamhet i bolaget, ingen omsättning.

Enskildfirma
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsförmedling samt äga och förvaltavärdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

[/toggle]

[toggle title=”Skaftöbo AB” open=”false” icon=”list-alt”]
556804-9000
C/O Höglin Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg

Anställda: 0
Ingen verksamhet i bolaget, ingen omsättning.

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsförmedling samt äga och förvaltavärdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
[/toggle]

[/one_half] [one_half_last]

[toggle title=”Lars Andersson” open=”false” icon=”user”]
441104-xxxx
Intagsväg 24, 427 50 Billdal
Götabergsgatan 32, 411 34 Göteborg

BOLAGSENGAGEMANG
MPR Fastighets & Konsult Aktiebolag (556384-0775) , Styrelseledamo

Kungsparken Bostads AB (556565-3929) , Styrelseledamot, Ordförande

Skaftöbo AB (556804-9000, Vilande) , Styrelseledamot, VD

Bostadsrättsföreningen Fregatten 2 (769623-9891) , StyrelseledamotSpårhaga[/toggle]

[toggle title=”Per Höglin” open=”false” icon=”user”]
461221-xxxx
Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg
Sandviken ?, 451 78 Fiskebäckskil

BOLAGSENGAGEMANG
Antal bolagsengagemang: 3 st
AV-Tjänst Göteborg AB (556462-5159) , Styrelseledamot
Skaftöbo AB (556804-9000, Vilande) , Styrelseledamot, Ordförande
Skaftöbo (19461221-5436-2, ?) , Enskildfirma Ägare

[/toggle]

[toggle title=”Marianne Thordén” open=”false” icon=”user”]
550926-xxxx
Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg
Sandviken ?, 451 78 Fiskebäckskil

Sambo med Per Höglin och markägare där Friskvårdsanläggningen är planerad

[/toggle]

[/one_half_last]
[hr style=”1″ margin=”0px 0px 40px 0px”]

[one_half][toggle title=”Exark Arkitekter AB” open=”false” icon=”list-alt”]
556916-0079
Terassgatan 5
411 33 Göteborg

Anställda: 1

Exark har varit med och ta fram planprogrammet för fritidshusområdet Utsiktsberget
Exark har många uppdrag i Lyskils kommun
Arkitekt för Bansviksbrottet, Lysekil
Förslag till detaljplan för Friskvårdsanläggningen Söder Stockevik
Detaljplan för NORRA HAMNSTRANDEN GAMLESTAN 25:1 m fl Lysekil
Detaljplan för handelsområde Del av SÖDRA HAMNEN 1:114 m.fl.

Rollerna har varit både som konsult åt Lysekils Kommun och som konsult för exploatören.
[/toggle][/one_half] [one_half_last]

[toggle title=”Hans Jönsson” open=”false” icon=”user”]
531014-xxxx
Terrassgatan 5 lgh 1203
411 33 Göteborg
[/toggle][/one_half_last]
[hr style=”1″ margin=”0px 0px 40px 0px”]

[one_half][toggle title=”Arkitektbyrån Design Göteborg AB” open=”false” icon=”list-alt”]
Arkitektbyrån Design var en av tre som ritade förslag för fritidshusområdet Utsiktsberget.

556796-5362
Stora Nygatan 33
411 08 Göteborg
031-333 60 00

Anställda:
2012: 27
2011: 12
2010: 4

Omsättning:
2012: 28 514 tkr
2011: 21 727 tkr
2010: 2 461 tkr

[/toggle][/one_half] [one_half_last]

[/one_half_last]

Lysekils Kommun

Samhällsbyggandsförvaltningen

Marie-Louise Bergqvist, Förvaltningschef
Telefon: 0523-61 33 45
E-post: marie-louise.bergqvist@lysekil.se

Josefin Kaldo, Plan-, bygglov och mätenhetschef
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: josefin.kaldo@lysekil.se

Ylwa Larsson, Samordningsansvarig för planverksamheten
Telefon: 0523-61 33 52
E-post: ylwa.larsson@lysekil.se

Malin Karlsson, Planarkitekt
Telefon: 0523-61 33 42
E-post: malin.karlsson3@lysekil.se
Malin har hand om att utarbeta detaljplanen

Johan Thylen, Utvecklingschef

Telefon: 0523-61 31 56
E-post: johan.thylen@lysekil.se
Telefontid: Måndag-fredag 10-12

Sara Norén, Mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0523-61 31 65
E-post: sara.noren@lysekil.se
Telefontid: Måndag-fredag 10-12
Sara har hand om avtalsfrågor för Utsiktsberget

Informationen på denna sida kommer från källor på nätet, Ratsit, Saldo, Hitta.se mfl Reservation för ev fel